top of page

STUDIO

175 m2
11.55m x 15m
As needed black or white dance floor
2cm wide joint-protecting rubber brick
Module carpet for softer ground
2 stereo speakers (3.5 mm output jack)
26 meter long L-shaped mirror wall 
7 ballet bars

Other spaces belonging to our studio:
Foreground
1 changing rooms 
Community space
Dining area (coffee- and tea maker, refrigerator, microwave, induction cooker)
2 restrooms


Our primary goal is to provide a clean and tidied environment, where the temperature is pleasant even in winter, where a unique rubber floor guarantees safety for your joints, but most of all, where you can feel at home.


PRICES
Big Studio (175 nm2) 15.000 HUF/ h (one time rental) 
We offer a unique deal for multi-day camps, workshops, events and filming.
Small studio (30 nm2) 30.000 HUF/ month for unlimited use for private lessons and small groups. If you want to rent a room from us, feel free to contact us!


Get in Touch           

175 m2
11.55m x 15m
Igény szerint fekete vagy fehér tánc padló 

2cm vastag ízületvédő gumitégla
Modul szőnyeg a kellemes puhaságért
2db stereo hangfal  ( 3.5 mm jack kimenet )
26 méter L alakú tükörfal
7 db balettrúd

Termünkhöz tartozó helyiségek:
Előtér
1db öltöző
Közösségi tér
Étkező: kávégép, teafőző, hűtő, mikrohullámú sütő, főzőlap )
2 db mellékhelyiség


Elsődleges célunk egy tiszta és rendezett környezet kialakítása, ahol télen is optimális a hőmérséklet, ahol egy egyedülálló gumipadlózat védi a táncosok ízületeinek biztonságát, de legfőképp,
ahol otthon érezheted magad.

ÁRAINK

Nagyterem (175 nm2) 15.000 Ft/ óra (egyszeri bérlés esetén)
Több napos táborok, workshoppok, rendezvény, forgatás, illetve több órás bérlés esetén egyedi ajánlatot adunk.
Kisterem (30 nm2) 30.000 Ft/ hó korlátlan használatra magánórák és kiscsoportok részére.Ha szeretnél tőlünk termet bérelni, keress minket bizalommal!


Get in Touch           

Áraink
HOUSE RULES

GENERAL RULES

Disinfectant is available at the facility, please use it upon entering.

The facility's equipment must be used as intended! Any damage to the equipment that results from an incorrect use will be the responsibility of the person causing the damage!

It is STRICTLY FORBIDDEN to bring bicycles, scooters or other travel equipment into the studio.

SMOKING is strictly FORBIDDEN inside the facility; this applies to electronic cigarettes too!!

If you use the tools in the kitchen, wash them after yourself!

Before you leave the room, make sure that you have turned off the lights!

DO NOT TURN THE HEATING ON! If it's cold, let the teacher know!

For everyone's protection, please stay home if you have symptoms of illness, such as a cough or runny nose.

The guest is bound to observe the House Rules and cleanliness, the basic expectation is to respect the other guests, and behave in a civilized manner.

It is forbidden to carry out commercial, advertising or propaganda activities, or to make images and audio material without the permission of the managers of the establishment!

The manager of the studio or the leader of the session does not assume responsibility for damages to persons or material values, if they result from non-compliance with the House Rules or the generally expected rules of conduct. They also assume no responsibility for lost or stolen items (including, but not limited to, items and valuables placed in the lockers) in the area of ​​the facility. All guests are obliged to hand in the found objects to the session leader.

It is the duty of the users of the facility to protect the condition of the site, to comply with the policies, and to report to their colleagues if anyone violates them.

 

DANCE STUDIO RULES

 

It is FORBIDDEN to use any kind of cream/body lotion, hand cream, etc. in the dance studio!

 •  

It is STRICTLY FORBIDDEN to bring and consume food and sugary drinks inside of the dance studio!

 •  

High heels can ONLY be used with heel protectors!

 •  

Mobile phones can only be brought into the dance studio in mute mode!

 •  

If you have opened the window, close it when you leave!

 •  

Touching, leaning / sitting on the mirror is STRICTLY FORBIDDEN!

 •  

All guests can participate in group and private lessons only at their own risk.

Each guest must be aware of their physical and health condition, so it is their responsibility to choose the appropriate form of training (especially pay attention to the correct execution of the movements, which is necessary to adapt to your fitness, physical and health condition), and services. Responsibility for all damages and accidents that may occur will not be taken by the studio managers or class teachers if results of an incorrect choice between the activities listed above.

 •  

If the given class requires the use of closed sports shoes they MUST be clean and put on in the dressing room, it is FORBIDDEN to use shoes from the street.

ÁLTALÁNOS HÁZIREND

A táncteremben rendelkezésedre áll fertőtlenítőszer, kérjük használd belépéskor.

 •  

A létesítmény berendezéseit rendeltetésszerűen kell használni! Bármiféle károkozás a felszerelésekben, amely nem a rendeltetésszerű használatból adódik a károkozót terheli!

 •  

Biciklit, rollert, illetve más utazáshoz használt eszközt a terem területére behozni SZIGORÚAN TILOS!

A létesítményen belül a dohányzás szigorúan TILOS; ez vonatkozik az elektronikus cigarettára is!!

Amennyiben használod a konyhában elhelyezett eszközöket, mosogass el magad után!

 •  

Mielőtt elhagyod a helyiséget, bizonyosodj meg abban, hogy lekapcsoltad magad után a villanyt!

 •  

A FŰTÉST NE TEKERGESD! Ha hideg van, jelezd az óraadó tanárnak!

 •  

Mindenki védelme érdekében kérjük, maradj otthon, ha betegségre utaló tüneteket észlelsz, például köhögsz vagy folyik az orrod.

 •  

A vendégre kötelező érvényű a Házirend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

 •  

A létesítmény vezetőinek engedélye nélkül kereskedelmi-, reklám- vagy propagandatevékenység végzése, kép- és hanganyag készítése tilos!

 •  

A termet üzemeltető, illetve a foglalkozásokat vezető nem vállal felelősséget a személyekben, vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend, illetve az általánosan elvárható magatartási szabályok be nem tartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá a létesítmény területén az elveszett, eltulajdonított (ideértve, de nem kizárólagosan az öltöző szekrényekben elhelyezett tárgyakat, értékeket) tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a foglalkozásokat vezetőnek köteles leadni.

 •  

A létesítményt használóknak kötelessége a helyszín állapotának megóvása, a házirend betartása, illetve jelezni azon társai felé, akik a házirendet megsértik.


 

A TÁNCTEREMRE VONATKOZÓ HÁZIREND

 

TILOS bárminemű krém/ testápoló, kézkrém ect használata a táncteremben!

 •  

Ételt, cukros italt a táncterembe bevinni és fogyasztani SZIGORÚAN TILOS!

 •  

A táncterembe a magassarkú használata, CSAK sarokvédővel használható!

 •  

Mobiltelefonokat csak lehalkított állapotban lehet a táncterembe bevinni!

 •  

Amennyiben kinyitottad az ablakot, azt távozásodkor zárd vissza!

 •  

A tükörhöz hozzányúlni, neki dőlni / ülni SZIGORÚAN TILOS!

A csoportos és magánóráin minden vendég csak saját felelősségére vehet részt.
Minden vendégnek tisztában kell lenni azzal, hogy milyen a fizikai és egészségi állapota, így az ő felelőssége, hogy ezeknek megfelelő edzésformát (különösen figyeljen a mozdulatok helyes kivitelezésére, ami szükséges, hogy igazodjon erőnlétéhez, fizikai, egészségügyi állapotához), szolgáltatásokat válasszon. Mindazon esetlegesen bekövetkezett károkért, balesetekért kizárja a felelősségét, amik az előzőekben felsoroltak helytelen választásból erednek.

 •  

Amennyiben az adott óra megkívánja, a táncterem területén váltócipő (zárt sportcipő) használata KÖTELEZŐ.

bottom of page